Spotkanie wigilijno – mikołajkowe

Wczesnym wieczorem 19 grudnia 2017 r. dzieci ze Stowarzyszenia „Otwórz Serce” oraz ich rodziny i przyjaciele zasiedli do wieczerzy wigilijnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Panem Prezydentem Tadeuszem Krzakowskim.

Po uroczystej kolacji nadszedł czas na zabawę. Dzieci bawiły się znakomicie. Były śpiewy, tańce, występy, przygotowywanie świątecznych ozdób oraz wesołe zdjęcia z foto-budki.

Tradycyjnie już dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich wspaniałymi prezentami. Spotkanie trwało kilka godzin.

Impreza nie mogłaby się odbyć gdyby nie pomoc przyjaciół Stowarzyszenia. Fundusze pozyskane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wsparli nas także: Fundacja Orange, Bank Zachodni WBK Oddział w Legnicy, firma LEAR z Nowej Wsi Legnickiej oraz firma SONKO z Bielan Wrocławskich. Tradycyjnie już spotkanie odbyło się w gościnnych progach Klubu Nauczyciela w Legnicy.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wspaniałą wspólną zabawę oraz za wsparcie finansowe i rzeczowe spotkania.