Kontakt

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „OTWÓRZ SERCE”
ul. Mickiewicza 5/1
59-220 Legnica
Prezes: Anna Kącka tel. 501-594-220
e-mail: stowarzyszenie.otworzserce@wp.pl