Stowarzyszenie

Celem działań naszego Stowarzyszenia jest:

  • Pomoc rodzinom dzieci z zespołem Downa w zakresie ochrony życia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.
  • Niesienie pomocy dzieciom z zespołem Downa, ich rodzicom i opiekunom we wszystkich dziedzinach życia.
  • Ochrona życia, zdrowia i godności dzieci z zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko życia.
  • Utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego, wczesne wspomaganie.
  • Tworzenie grup integracyjnych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
  • Integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa.

pdf

 

Statut stowarzyszenia

 

pdf

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

pdf

 

Sprawozdanie finansowe