OTWÓRZ SERCE NA KILOMETR – biegnij i maszeruj, aby pomóc niepełnosprawnym dzieciom