Rajd „Śladami historii”

1 września 2017 r. podopieczni stowarzyszenia w wieku szkolnym wraz z opiekunami wyjechali na 3 dniową wycieczkę edukacyjną do Krakowa.

Rajd „Śladami historii”mógł być zorganizowany dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport, kulturę, rekreację oraz turystykę”.

Podczas Rajdu dzieci poznawały historię Polski, jej tajemnice i dorobek kulturalny. Podopieczni stowarzyszenia i ich opiekunowie zwiedzili Wzgórze Wawelskie w tym bardzo dokładnie Katedrę na Wawelu, wieżę z Dzwonem Zygmunta i groby władców Polski. Odwiedzono także smoka wawelskiego. Dzieci miały okazję zobaczyć Okno Papieskie, Collegium Maius, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki oraz podziemia Rynku. W drodze powrotnej uczestnicy rajdu odwiedzili również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Często osoby z niepełnosprawnością pozostają niezauważalne na tle zdrowego społeczeństwa, zwłaszcza kiedy chodzi o edukację, historię i kulturę…nie bierze się ich po uwagę ze względu na stereotypy panujące w społeczeństwie. To przyczynia się do zwiększenia zaburzeń motywacyjnych i emocjonalnych. Możliwość dotknięcia historii, kultury czy sztuki, poznanie jej wszystkimi zmysłami pozwoli na lepszy rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci.
Także rodzice potrzebują pozytywnych wzorców oraz pobudzenia ich aktywności niezbędnej  do „wyrwania” się ze społecznej marginalizacji.

Wszyscy aktywnie, wartościowo i bardzo miło spędzili czas integrując się ze społeczeństwem.